Cüneytbey Mh., Tabaş Yolu Küme Evleri No:3 Menderes / İzmir
alkin@alkin.com.tr
0 232 782 22 90
Alkın Türkçe
Alkın İngilizce

Kalite Politikamız


ALKIN KOMPRESÖR’ün vizyonu doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. 

 • Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin iç değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uyulması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini analiz ederek ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının en aza indirilmesi,
 • Atıkların kaynağında azaltılarak yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılması,
 • Projelerimizde enerji tüketiminde tasarruf sağlanması,
 • Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenlenmesi

yönünde faaliyetlerimizi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yöneterek, hava kompresörü sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.