Cüneytbey Mh., Tabaş Yolu Küme Evleri No:3 Menderes / İzmir
alkin@alkin.com.tr
0 232 782 22 90
Alkın Türkçe
Alkın İngilizce

Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikamız


ALKIN KOMPRESÖR’ün vizyonu doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. 

 • Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin iç değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uyulması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini analiz ederek ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının en aza indirilmesi,
 • Atıkların kaynağında azaltılarak yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılması,
 • Projelerimizde enerji tüketiminde tasarruf sağlanması,
 • Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenlenmesi

yönünde faaliyetlerimizi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yöneterek, hava kompresörü sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.